ونسا ردگریو

جولیا، نمادی از بلوغ فکری و اندیشه

حسین تقی پور
باید در زندگی جسور و شجاع بود سال‌های قبل برای اولین بار در سینما قیام، در نمایش‌های کانون فیلم آن زمان موفق به دیدن فیلم...