هنر مکزیک

فریدا کالو، نقاش جان‌سخت

مدیر
فریدا کالو: خودم را نقاشی می‌کنم چون اغلب اوقات تنها هستم فریدا کالو یکی از معروف‌ترین چهره‌های هنری است که از میان ۱۴۳ اثر، ۵۵...