نمایش آوانگارد

به‌راستی راز ماندگاری «در انتظار گودو» چیست؟

مدیر
یکی از دلایل جذابیت «در انتظار گودو» ابهام نمایشنامه است پس از گذشت بیش از شصت سال هنوز پاسخی برای این پرسش پیدا نشده که...