مریل استریپ

جولیا، نمادی از بلوغ فکری و اندیشه

حسین تقی پور
باید در زندگی جسور و شجاع بود سال‌های قبل برای اولین بار در سینما قیام، در نمایش‌های کانون فیلم آن زمان موفق به دیدن فیلم...

کریمر علیه کریمر، داستان یک جدایی تلخ

مدیر
ایجازی هوشمندانه در بیان داستان «کریمر علیه کریمر»، درام روان‌شناسانه رابرت بنتون، فیلم‌ساز کم‌کار آمریکایی، سه دهه بعد از ساخته‌شدن و باوجود تغییرات قابل‌انتظار شرایط...