بریژیت ژیرو

«بریژیت ژیرو» برنده جایزۀ ادبی گنکور ٢٠٢٢ شد

مدیر
هیئت‌داوران معتبرترین جایزۀ ادبی فرانسه، از میان چهار نویسنده‌ای که به‌عنوان نامزدهای نهایی معرفی‌شده بودند، سرانجام «بریژیت ژیرو» نویسندۀ فرانسوی را برای نگارش رمان «سریع...