امرسون

واکاوی جهان فلسفی «انجمن شاعران مرده»

مدیر
زندگی‌تان رو خارق‌العاده کنید! سال ۱۹۵۹ است و آکادمی «ولتون» در این سال به‌نوعی یک مدرسه پیش‌دانشگاهی قدیمی اما اسم‌ورسم‌دار و معتبر به شمار می‌رود...