گالری ها

سایه‌ها (نیلوفر رهنما)

مدیر
نمایشگاه فردی ۹ اردیبهشت تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ گالری اثر نقاشی‌های اخیر نیلوفر رهنما را با عنوان «سایه‌ها» نمایش می‌دهد. در این مجموعه که برآیند...

پنج گنج

مدیر
نمایشگاه گروهی ۲۱ اسفند تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ادبیات و هنرهای دیداری، پیوندی دیرین دارند که طی قرون متمادی، تجلی آن را در کتاب‌آراییِ دوران...

در خشک‌سالی، قافیه‌ها شکوفه می‌دهند

مدیر
نمایشگاه گروهی ۱۱ اسفند تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ این نمایش در فاوندری برقرار خواهد بود هدف اصلی این نمایش، نشان دادن جهات مختلف هنرمندان نوظهور...

مشاهده‌گر

مدیر
نمایشگاه گروهی ۲۸ اسفند تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ هیچ‌چیز وجود ندارد تا زمانی و مگر آنکه نگریسته شود. هنرمند با مشاهده‌ی یک‌چیز باعث موجودیت آن...

موسم گل

مدیر
نمایشگاه گروهی ۲۰ اسفند تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ موسم گل، عنوان نمایشگاه گروهی از هنرمندان برتر ایرانی است که در فضای تالار برگزار می‌شود. این...