نیلوفر رهنما

سایه‌ها (نیلوفر رهنما)

مدیر
نمایشگاه فردی ۹ اردیبهشت تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ گالری اثر نقاشی‌های اخیر نیلوفر رهنما را با عنوان «سایه‌ها» نمایش می‌دهد. در این مجموعه که برآیند...