رونی مارا

درباره سارا پلی و فیلم جدیدش «حرف‌های زنانه»

مدیر
رستگاری و رهایی زنانه سارا پلی، دختربچه کوچکی که با ایفای نقش یک دختربچه یتیم کانادایی که نزد بستگانش در روستا فرستاده می‌شود، دل میلیون‌ها...