ادوکارتسی

مندل

مدیر
نمایشگاه فردی ۲۲ دی تا ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ هنرهای تجسمی. مندل. خوش‌نویسی از ابتدای شکل‌گیری‌اش میل به بیان تجلی هستی داشته است؛ بنابراین، شکل حروف و ارزش عددی آن‌ها...