آموزش نمایشنامه نویسی

نوشتاری درباره «دراماتورژی»

مدیر
امروزه دراماتورژی، بیش از نگارش یک نمایشنامه است در نگاه نخستین دراماتورژی به معنای فن و هنر نگارش یک نمایشنامه است و دراماتورژ فردی است...