نقد نمایش سایه‌روشن نوشته و کار سعیده آجربندیان

سایه‌روشن

یک نمایش اخلاق محور

نمایش سایه‌روشن به نویسندگی و کارگردانی سعیده آجربندیان و بازی‌های سیدجواد یحیوی، فائقه شلالوند، فربد فرهنگ و سحر گلشیرازی در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت.

این نمایش که بانام «آسمان پابه‌ماه» در چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر نیز حضور داشت، دارای چهار شخصیت است که بیشترین تمرکز بر زندگی سایه و علی است.

در طول نمایش متوجه می‌شویم علی که فیلم‌ساز معروفی است، یکی از آثارش سرقت ادبی بوده است؛ بنابراین در این نمایش مسئله سرقت ادبی موضوع و بهانه‌ای شده تا به‌مرور وجوه مختلف رابطه این زن و مرد مورد واکاوی قرار گیرد.

با ادعای حامد شاگرد علی مبنی بر اینکه اثرش توسط علی سرقت شده، اولین چالش ذهنی و فکری در سایه شکل می‌گیرد و درگیر کشمکش شده و تحولی در او رخ می‌دهد و با سؤالات زیادی مواجه می‌شود. به همین دلیل جهت نیل به حقیقت جست‌وجو را آغاز می‌کند و حتی با دوستش گیتی هم صحبت می‌کند و مشورت می‌گیرد. با علی هم صحبت می‌کند و علی به‌جای پذیرش موضوع، طفره می‌رود و قدرت، شأن و جایگاه هنری‌اش را ملاک ارزیابی قرار می‌دهد.

سایه‌روشن
نمایش سایه‌روشن با ارائه تصویری از سایه و درگیر شدن وی با مسائل انسانی و اخلاقی، اهمیت و جایگاه اخلاقیات را در زندگی متذکر می‌شود

در نمایش سایه‌روشن، سایه به‌عنوان شخصیت محوری نمایش موردتوجه قرارگرفته و با ورود به حوزه اخلاقیات، درگیر چالش‌های عمیقی می‌شود. سایه که پیش‌تر شعر می‌گفته و فعال‌تر بوده، انگار در این سال‌ها از آن فضا و به عبارتی از خویشتن خویش دور شده و درگیر روزمرگی‌های تکراری و ظواهر شده و با تلنگر حامد دوباره به جست‌وجو برمی‌خیزد و به خود نزدیک‌تر می‌شود.

همین پرسش‌ها و درگیری‌های ذهنی و جست‌وجو برای مشخص شدن حقیقت، نمایش را به یک اثر اخلاق محور تبدیل می‌کند.

ارتباط اخلاق و هنر ازجمله مسائلی است که همیشه موردتوجه بوده و آرا و نظرات متفکران از گذشته تا دوران معاصر در این زمینه نشانگر اهمیت این مبحث است. آن‌چنان‌که بسیاری از اخلاقیات و ارزش‌ها از طریق هنر و ادبیات بیان‌شده و انتقال‌یافته‌اند.

بنابراین می‌توان گفت بیان یک امر اخلاقی در اثر هنری و ادبی و طبیعتاً تأثیر آن بر مخاطب امری خطیر و جدی است. به‌گونه‌ای که یکی از کارکردهایی که می‌توان برای هنر متصور شد، کنکاش و تأمل درزمینهٔ مسائل اخلاقی و ترسیم صفات و خصایصی است که سبب آموزش فرهنگی شده و منجر به غنای تعهد اخلاقی جامعه می‌شود. توجه به اصول اخلاقی موجب اعتدال در اعمال و رفتار افراد شده و در تمامی شئون فردی و اجتماعی به انسان کمک می‌کند. نقش هنر درزمینهٔ کارکردهای تربیتی و اخلاقی بسیار حائز اهمیت و انکار نشدنی است و یک اثر هنری با نمایش اصول اخلاقی، در ارتقای فرهنگ جامعه و مکارم اخلاقی نقش بی‌بدیلی داشته و درنتیجه به کنش فردی و اجتماعی منجر می‌شود.

سایه‌روشن
در نمایش سایه‌روشن، سایه به‌عنوان شخصیت محوری نمایش موردتوجه قرارگرفته است

در این نمایش هم امر اخلاقی موجب درگیری فکری سایه شده و او را از موضع انفعالی خارج کرده و به کنش سوق می‌دهد و سایه رهسپار مسیری شده که منجر به شناختی دوباره از خود و بسیاری از مسائل دیگر می‌شود.

نمایش سایه‌روشن با ارائه تصویری از سایه و درگیر شدن وی با مسائل انسانی و اخلاقی، اهمیت و جایگاه اخلاقیات را در زندگی متذکر می‌شود؛ اصولی که شاید به‌واسطه روزمرگی و عدم پایبندی و تعهد به آن‌ها دچار فراموشی شده‌اند.

پژمان دادخواه

سایه‌روشن

آیتم های مشابه

نگاهی به نمایش «توافق‌نامه» کار کورش سلیمانی

مدیر

یادداشتی درباره نمایش «ازنظر سیاسی بی‌ضرر» کار ابراهیم پشت‌کوهی

مدیر

نگاهی به نمایش «آتی‌ ساز» کار سعید دشتی

مدیر