The Milk of Dreams

گزارشی از دوسالانه ونیز ۲۰۲۲

مدیر
حضور پرقدرت زنان در پنجاه و نهمین دوره نمایشگاه ونیز برای اولین بار در تاریخ ۱۲۷ ساله «دوسالانه ونیز» در جایگاه قدیمی‌ترین و مهم‌ترین نمایشگاه...