گالری اُ

خطوط گسل؛ یادداشتی درباره نمایشگاه انفرادی فرنیاز ذاکر

مدیر
حصار مکانیسمی برای جدایی و پیوستگی «خطوط گسل» عنوان دومین نمایشگاه انفرادی فرنیاز ذاکر در گالری اُ در تهران است که پانزدهم دی‌ ۱۴۰۲ گشایش...

پژوهشی ژرف و سترگ و غریب در باب اشیای باستانی تمدن‌های آینده

مدیر
فرامرز کیهانی، نمایشگاه فردی ۱۳ مرداد تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ در پی اکتشافی انقلابی در آخرین ماه‌های سال ۱۴۰۱، تیمی از باستان شناسان ایرانی به...