پیراهن سفید

لباس مناسب فصل گرما چه رنگی است؟

مدیر
انتخاب رنگ مناسب در هوای گرم می‌تواند حدود ۲۰ درجه تفاوت ایجاد کند لباس مناسب فصل تابستان چه رنگی باید داشته باشد؟ معمولاً می‌گویند سفید...