لباس مردان

مد پاییز ۲۰۲۲؛ تکه‌های دست‌باف بافتنی برای لباس های مردان

مدیر
اغلب طراحان برای پاییز روی لباس‌هایی کار می‌کنند که تکه‌های دست‌باف بافتنی به آن‌ها اضافه‌شده است. دوره بلوزهای بافتنی ساده تمام‌شده است. اغلب طراحان برای پاییز...