سیستم آینده‌نگری

فردافکنی یا چگونه می‌توان کار امروز را به فردا نینداخت!

مدیر
راه‌کارهایی برای غلبه بر فردافکنی دکتر پیرس استیل، کارشناس در زمینه تعلل و فردافکنی است و در طول تجربه کاری خود تلاش کرده است دریابد...