جنون مشترک

بازگشت جوکر با «جنون مشترک»

مدیر
حضور دوباره خواکین فونیکس در نقش ضدقهرمان مردمی جوکر در «جنون مشترک» تاد فیلیپس، کارگردان «جوکر» از ساخته‌شدن فیلم بعدی این اثر تاریک و هیجان‌انگیز...