انگشتر

انگشتر امضا دوباره به صحنه مد روز بازگشت

مدیر
انگشترهای امضا ازنظر تاریخی «حلقه آقا» شناخته می‌شدند و بنا به سنت نمادی از میراث خانوادگی بودند انگشتر امضا یا مهر‌و‌موم (ویژه مهر کردن موم...