گزارش های تصویری

نگاهی به نمایش «سه‌گانه پاریسی» نوشته و کار ایوب آقاخانی

مدیر
نمایشی برای تفریح  احسان زیورعالم وضعیت تئاتر پساکرونا چیزی شبیه قهرمان نمایش تازه ایوب آقاخانی است. می‌دانی چندان بازار استقبالی از تو نمی‌کند، اما چاره...