نگاهی به آثار عباس شهسوار، هنرمند نگارگر معاصر

عباس شهسوار

ادای دین به مبانی کهن

در آثار عباس شهسوار تهذیب و ارجاع به سنت نگارگری پیش از هر چیزی توجه و نگاه بیننده را جلب می‌کند اما این هنرمند از مجموعه‌ای عناصر بصری مختلف در آثارش بهره می‌گیرد؛ از آموزه‌های سوررئالیست‌ها گرفته که حتی گاه شباهت‌هایی با سمبولیسم هم پیدا می‌کند تا رئالیسم که در ارجاعات بصری آثارش بارها به چشم می‌خورند.

عباس شهسوار با به‌ کارگیری رنگ‌های خالص و درخشان نگاه بیننده را در آثارش به بازی می‌گیرد و ترکیب‌بندی‌هایش را سامان می‌دهد.

عباس شهسوار
جهان آثار عباس شهسوار بدون هیچ توقف و یا فیلتری از گذرگاه های مختلف فرم و محتوا رد می شود

از طرف دیگر او با بهره‌گیری از دیگر خصیصه‌های بصری نگارگری و پرداخت جزئیات که تا حدی حتی تکنیک پرداز را هم یادآور است، نگارگری را به شیوه‌ای شخصی مورد استفاده قرار می‌دهد.

در واقع در آثار او نگاهی دیگر به نگارگری نمایان می‌شود. گرچه که شهسوار اساسا نگارگری را به‌عنوان بخشی مجزا از سایر عناصر بصری در نظر نمی‌گیرد.

عباس شهسوار
ادای دین به مبانی کهن در عین بیان اشتراک یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های هنر عباس شهسوار است

آثار او از جنبه مضمونی با بدویتی وجودی و نگاهی اساطیری همراه شده و با توجه به آنچه در فرم ارائه می‌دهد گویی که نوعی از وام گیری کلاسیک را به شیوه‌ای دگرگون شده اما وفادار به ماهیت کهن خلق می‌کند.

ریشه و اصل و آغاز را می‌توان در میان عناصری از طبیعت دریافت کرد که او با رنگ‌های شفاف تصویر کرده است. عباس شهسوار را به عنوان هنرمندی صاحب سبک در مینیاتور می‌شناسیم که حال در مسیر خلق فضایی قرار گرفته که می‌توان آن را توامان شاعرانه و روزمره خواند؛ گل و مرغ، تشعیر و جدول کشی از جمله شیوه‌های آشنای کتاب‌آرایی‌های سنتی است و او از این تکنیک‌ها بهره می‌گیرد تا آثارش را به آن‌ها مزین کرده و امروز و دیروز را با ظرافت عجین کند.

عباس شهسوار
در آثار عباس شهسوار تهذیب و ارجاع به سنت نگارگری پیش از هر چیزی توجه و نگاه بیننده را جلب می کند

تامل و آهستگی گذشته که در فنون نگارگری نیز به کار می‌رود با آنچه که ما امروز و تصاویری از حال در آثار شهسوار می‌بینیم در تضادی معنادار و حتی دل‌نشین شکل گرفته است. او در جریان خلق سعی دارد مخاطب را از تضاد عبور دهد و به نقطه‌ای مشترک از این دوگونگی مملو از جزئیات برسد و با همین معنا فاصله میان نگارگری و آنچه که جدا از این مکتب شکل گرفته را از میان بردارد.

عباس شهسوار
عباس شهسوار با به کارگیری رنگ‎‌‌های خالص و درخشان نگاه بیننده را در آثارش به بازی می‌گیرد و ترکیب‌بندی‌هایش را سامان می‌دهد

ادای دین به مبانی کهن در عین بیان اشتراک یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های هنر عباس شهسوار است.

در مجموع آنچه که شهسوار را در طبیعت شاعرانه و نگاه اساطیری تا خیابان‌های خاکستری و خشن نشان می‌دهد، همگی از یک جدیت و تاکید بر آزادی در پیوند معناهای به‌ظاهر متفاوت از هم مانند صبر و شتاب دیروز و اکنون است.

عباس شهسوار
عباس شهسوار

جهان آثار عباس شهسوار بدون هیچ توقف و یا فیلتری از گذرگاه‌های مختلف فرم و محتوا رد می‌شود.

هنرهای تجسمی، شهرزاد رویایی

سلیس نیوز

آیتم های مشابه

یادداشتی درباره نمایشگاه نقاشی «اسبگاه» با آثاری از کمال طباطبایی

مدیر

نگاهی به نمایشگاه آنتونی گورملی در گالری «وایت کیوب»

مدیر

خطوط گسل؛ یادداشتی درباره نمایشگاه انفرادی فرنیاز ذاکر

مدیر