شاید این من بودم…

شاید این من بودم

مینا حسنی (نمایشگاه فردی)

۷ اردیبهشت تا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

مجموعه «شاید این من بودم» درباره متافیزیک فقدان است. فقدان نه‌تنها به‌عنوان امری سلبی که به‌سان امری ایجابی که همراه خود سوگواری و کنش فعال را نیز طلب می‌کند. ازاین‌رو هنرمند در کنکاش فقدان چه آنجا که خود حضور دارد و چه آنجا که به بازخوانی روایتی می‌پردازد، فعالانه عمل می‌کند؛ یعنی خوانش خود را ارائه می‌کند و از منظر خود بیننده را به تماشا دعوت می‌کند.

کار مینا تماتیزه کردن مسئله فقدان نیست؛ او هنرمندی کلی‌نگر است؛ اگر از چاپ آلترناتیو بهره می‌برد به دلیل احضار کل‌نگرانه فقدان است؛ اگر به سوگ به‌مثابه امری زیبایی شناسانه می‌نگرد به دلیل حضور فعالانه او در سوگ است. مسئله مهم دیگر در مجموعه «شاید این من بودم» وجـه تمثیلی آن است.

در پس استفاده از تصاویر شخصی یا المان‌های آشنایی چون دریا، دعوتی است از بینندگان به همراهی. دعوتی که آثار این نمایشگاه نقاشی را از قالب شخصی آن برمی‌کشد و به مسئله‌ای جمعی بدل می‌کند.

 

گالری شریف

ایران l تهران l میدان قدس l خیابان شریعتی l کوچه ماهروزاد l پلاک ۱۱ l

تلفن: ۲۲۷۲۴۹۳۲-۰۲۱

شاید این من بودم

آیتم های مشابه

این آشغال نیست

مدیر

+۲۵ نقاشی و ۳ مجسمه

مدیر

هراس و هوس

مدیر