یقه مردانه

چهار سبک زنانه با الهام از مد مردان

مدیر
بسیاری از خانه‌های مد ازجمله آرمانی در هفته مد پاریس، لباس‌ها را لایه‌لایه طراحی کرده بودند دربارهالهام گرفتن از مد مردان شاید پرتکرارترین سبک لباس...