یعقوب صباحی

نگاهی به نمایش «فریز مکبث، فریز» کار آرش دادگر

مدیر
کابوسی همه‌گیر نمایش «فریز مکبث، فریز»، به نویسندگی «شهرام احمدزاده» و کارگردانی «آرش دادگر»، اقتباسی آزاد از نمایشنامه «مکبث»، اثر شکسپیر است که درعین‌حال رویکردی...