گیاه

آیا گیاهان تأثیری در کاهش اضطراب دارند؟

مدیر
گیاهان و گل‌ها فراتر از زیبا کردن محیط می‌توانند بر روحیه و سلامت روانی تأثیر مثبت بگذارند اگر ایجاد محیطی دل‌نشین و داشتن خانه‌ای با...