ویلای ساحلی

در حاشیه نمایش فیلم «ویلای ساحلی» ساخته کیانوش عیاری

ناصر سهرابی
لطفاً دست از تاخت‌وتاز بر کیانوش عیاری بردارید! وقتی کارگردان‌های بزرگ و صاحب‌نام سینما مانند کلینت ایستوود ۹۳ ساله و یا وودی آلن ۸۸ ساله...