وحید نفر

نگاهی به نمایش «سه‌گانه پاریسی» نوشته و کار ایوب آقاخانی

مدیر
سه‌گانه پاریسی، نمایشی برای تفریح «سه‌گانه پاریسی»، وضعیت تئاتر پساکرونا چیزی شبیه قهرمان نمایش تازه ایوب آقاخانی است. می‌دانی چندان بازار استقبالی از تو نمی‌کند،...