واشنگتن‌پست

سرانجام جانی دپ برنده دادگاه جنجالی هالیوودی شد

مدیر
چگونه جانی دپ امبر هرد را در دادگاه شکست داد؟ هیئت‌منصفه دادگاه جانی‌ دپ در برابر همسر سابقش امبر هرد که به مدت شش هفته...