هیلی بیبر

نمایش و تبلیغ با کیف‌دستی‌های شیشه‌ای

مدیر
این کیف‌ها هدف اصلی‌ای را که اصولاً کیف برای آن ساخته می‌شد، تغییر می‌دهند این روزها کیف‌های شیشه‌ای با طراحی و تولید نشان تجاری فرانسوی...