هیروشیما عشق من

مارگریت دوراس؛ خاطرات علیه فراموشی

مدیر
احضار خاطره‌ای دور، همان زندگی در حال و آینده است اغراق نیست اگر بگوییم ادبیات معاصر جهان بدون کلمات و فضاهای مینی‌مالیستی و درعین‌حال عمیقاً...