منطقه توریستی

دربند، تفرجگاهی برای همه

مدیر
خیابان دربند با ۱۰ دقیقه پیاده‌‌روی مهمانانش را به محدوده‌ای سرسبز با جویباری طبیعی و تعدادی آبشار کوچک می‌رساند محله دربند تهران و خیابان معروف...