مصاحبه

آموزش مصاحبه‌ های کاربردی

مدیر
گفت‌وگویی که ما روزانه با اهل خانواده و دوستان و همکاران انجام می‌دهیم همه در مقوله مصاحبه است. اصول مصاحبه در روزنامه‌نگاری و خبرنگاری رادیویی...