مجموعه معاصر سو

اقدامات دفتری

مدیر
نمایشگاه گروهی ۲۸ بهمن‌ تا ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ هنرهای تجسمی. «مجموعه معاصر سو» در نمایشگاهی با عنوان «اقدامات دفتری» منتخبی از آرشیو کتاب‌ها، آرت‌بوک‌‌های هنرمندان، دفترهای طراحی و پوسترها...