مجموعه بهار ۲۰۲۲

سیاه، سفید، طلایی؛ مجموعه جدید میکل‌آنژ دنیای مد

مدیر
دنیل رُزبری می‌خواهد بگوید مد در عصری که همه‌چیز در حال فروریختن است چه معنایی دارد با مجموعه بهار ۲۰۲۲ کوتور خیره‌کننده اسکیاپارلی می‌توان از...