عامل انسانی

همه‌ی آنچه باید درباره گراهام گرین بدانید!

مدیر
گراهام گرین: نوشتن یک نوع درمان است گراهام گرین، رمان‌نویس انگلیسی را بسیاری پیشروی رمان‌نویسان انگلیسی قرن بیستم می‌دانند. او رمان‌هایش را به دو دسته...