سیمور هرش

درباره نمایشگاه پگی آهوش، «ماشین‌های خیال»

مدیر
جست‌وجوی حرکت‌های انسانی پگی آهوش هنرمند و فیلم‌ساز تجربی آمریکایی است که این روزها نمایشگاه مرور بر آثارش در گالری اسپایک آیلند شهر بریستول برپا...