سیزا

رکوردشکنی تیلور سویفت در گرمی ۲۰۲۴

مدیر
تیلور سویفت با جایزه بهترین آلبوم تاریخ‌ساز شد تیلور سویفت در مراسم جوایز گرمی امسال تاریخ‌ساز شد و به اولین خواننده‌ای تبدیل شد که چهار...