سیدجواد یحیوی

نقد نمایش سایه‌روشن نوشته و کار سعیده آجربندیان

مدیر
یک نمایش اخلاق محور نمایش سایه‌روشن به نویسندگی و کارگردانی سعیده آجربندیان و بازی‌های سیدجواد یحیوی، فائقه شلالوند، فربد فرهنگ و سحر گلشیرازی در تالار...