سواحل مارسی

افتتاح نمایشگاه مجازی غار ۳۰ هزارساله کاسکو در فرانسه

مدیر
یک نمایشگاه مجازی دائمی برگرفته از فضای واقعی «غار کاسکو» که یکی از مشهورترین اماکن ماقبل تاریخ در فرانسه به شمار می‌رود، درهایش را به...