سلف پرتره

کشف سلف پرتره پنهان ونسان ونگوگ با اشعه ایکس

مدیر
یک خودنگاره (سلف پرتره) ناشناخته از ونسان ونگوگ، نقاش مشهور هلندی، پشت یکی از آثار او در نگارخانه ملی اسکاتلند در ادینبورگ کشف‌شده است. نگارخانه...

فرانسیس بیکن و هنر ترکیب انسان و حیوان

مدیر
تصویرگر رنج و پیچیدگی انسان نمایشگاه تازه رویال آکادمی هنر لندن فرصت شگفت‌انگیز دیگری است برای مرور تعداد چشمگیری از آثار فرانسیس بیکن، نقاش طراز...