سبکی تحمل‌ناپذیر هستی

میلان کوندرا؛ جدی نگرفتن جهان، تنها راه مقاومت

مدیر
میلان کوندرا، نویسنده پرآوازه چکسلواکی اخیراً در سن ۹۴ سالگی درگذشت. او که با رمان «سبکی تحمل‌ناپذیر هستی» به شهرت جهانی دست‌یافته بود، پس از...