ساوالان جماعتی

ساوالان جماعتی و تلفیقی از هنر نوآورانه و مدرن

مدیر
نمایش ضرباهنگ‌های شهودی ساوالان جماعتی در نمایشگاه تازه‌اش با عنوان «قره‌آغاج» که در گالری عصر برپا بود، نشان داد حرکتی پیوسته و پیش‌رونده را در...