سارا سلیمانی قشقایی

نگاهی به نمایشگاه پته‌دوزی‌های سارا سلیمانی قشقایی

مدیر
رنگ‌ها و فرم‌های رازآلود سارا سلیمانی قشقایی هنرمندی است برخاسته از سبک زندگی عشایری. تجربیات و مشاهدات کودکی این هنرمند بر مسیر هنری او تأثیر...