زنان نویسنده

واکاوی جهان ادبی غزاله علیزاده

مدیر
غزاله علیزاده؛ راوی تلاش‌ زنان برای گریز از تنهایی وقتی مادرها نوزادشان را بعد از تولد برای اولین بار به آغوش می‌کشند هیچ تصوری از...