زبان سینما

راهنمای فیلم دیدن

مدیر
برای فیلم دیدن باید «منتقد» درونمان را پرورش دهیم! برای فیلم دیدن؛ تحسین همه‌جانبه و درک تمام‌عیار جادوی سینما یک مسئولیت است. فرانسوا تروفو گفته: «وقتی...