رویال آکادمی هنر لندن

فرانسیس بیکن و هنر ترکیب انسان و حیوان

مدیر
تصویرگر رنج و پیچیدگی انسان نمایشگاه تازه رویال آکادمی هنر لندن فرصت شگفت‌انگیز دیگری است برای مرور تعداد چشمگیری از آثار فرانسیس بیکن، نقاش طراز...