جین برکین

بازگشت دوباره کیف حصیری به عرصه مد

مدیر
هرمس یکی از نامدارترین کیف‌های دنیا را در رقابت با یک کیف حصیری ساده ساخت کیف‌های حصیری هم مسیر مد را تغییر دادند و هم...