جواد یحیوی

نگاهی به نمایش «ط…» کار مجید رحمتی

مدیر
نمایش «ط…» و زنده نگه‌داشتن تئاتر ملّی دکتر مسعود نقره‌کار نویسنده و پژوهشگر در مقدمه کتاب «زنگی‌های گود قدرت»، جاهل‌ها و لات‌ها را گروه اجتماعی...