تفریق

دو نگاه به فیلم «تفریق» ساخته مانی حقیقی

مدیر
تا پیش‌ازاین نمایش فیلم «تفریق» ساخته جدید مانی حقیقی در پرده ابهام قرار داشت اما پس از حضور این فیلم در جشنواره‌های مختلف و انتشار...