تاریخ تمدن ایران

موزه ایران باستان؛ نمایش بی‌نظیر تاریخ یک سرزمین

مدیر
اشیای ایران باستان در موزه تهران، بازتابی از تاریخ هنر، فرهنگ و زندگی اقوام مختلف در کشوری پهناور است. بخشی از هویت ایرانیان و تاریخ...